Haku

Wivi Lönn

20.05.1872, Tampere - 27.12.1966, Helsinki


Wivi Lönn valmistui arkkitehdiksi vuonna 1896, järjestyksessä viidentenä naisena Suomessa. Oman toimiston perustaminen tuli ajankohtaiseksi Lönnille heti valmistumisen jälkeen, kun hän sai tehtäväkseen suunnitella uuden rakennuksen omalle entiselle opinahjolleen, Tampereen Suomalaiselle Tyttökoululle. Tätä toimeksiantoa varten Lönn matkusti Eurooppaan tutkiakseen koulurakentamisen uusimpia innovaatioita ja näistä huomioistaan hän myöhemmin ammensi uudistaessaan suomalaista koulurakentamista. Lönnin kolmen kuukauden opintomatka suuntautui Skotlantiin, Englantiin ja Keski-Eurooppaan.

Finnassa avattuun kokonaisuuteen lukeutuvat Lönnin tärkeimmät rakennukset, kuten suomalainen tyttökoulu (1902), Aleksanterin kansakoulu (1904), Talouskoulu (1905), Pääpaloasema (1908) ja Kauppaoppilaitos (1912) Tampereelta, sekä Ebeneserkoti (1908) ja NNKY:n talo (1928) Helsingistä. Mukana ovat myös Säynätsalon vanhainkoti (1927) sekä yhdessä Armas Lindgrenin kanssa suunnitellut Uusi ylioppilastalo (1910) ja Estonia-teatteri (1913). Piirustuskokoelma sisältää useita Lönnin ensimmäisen palkinnon saaneita kilpailuehdotuksia. Historiallista piirustus- ja kuvavalikoimaa täydentää yli 400 valokuvaaja Aukusti Heinosen nykykuvaa Wivi Lönnin arkkitehtuurista.

Uudet kuvat Wivi Lönnin kohteista täydentävät historiallista valikoimaa

Arkkitehtuurimuseon kokoelma-avausta valmisteltiin korjaavalla kokoelmatyöllä. Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyn ja Wivi Lönn -kirjahankkeen taustatutkimuksen yhteydessä oli käynyt ilmi, että Arkkitehtuurimuseon valokuvakokoelma Wivi Lönnin kohteista oli suppea ja monilta osin puutteellinen. Paikatakseen katvealuetta kokoelmissaan, Arkkitehtuurimuseo toteutti korjaavan kokoelmatyön projektina Lönnin kohteiden valokuvaamisen. Projektin toteutti valokuvaaja Aukusti Heinonen ja sen mahdollisti Otto A. Malmin säätiön tuki.

– Arkkitehtuurimuseon valokuvakokoelma on merkittäviltä osin karttunut alan julkaisuiden lahjoittamista kuva-aineistoista. Kokoelman suppeus heijastelee Lönnin omana aikanaan kohtaamaa arvostuksen puutetta: esimerkiksi alan pää-äänenkannattaja Arkitekten-lehti ei julkaissut yhtäkään Lönnin rakennusta, ja Armas Lindgrenin kanssa yhteistyössä suunniteltujen kohteiden esittelyistä Lönnin nimi unohdettiin mainita, kertoo Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyn kuraattori, intendentti Anna Autio.

– Korjaavan kokoelmatyön kautta voimme nykyhetkessä korjata arkkitehtuurikohteiden dokumentoinnissa havaittuja vinoumia. Samanaikaisesti korjaava työ jättää oman aikalaisjälkensä Arkkitehtuurimuseon kokoelmiin, hän jatkaa.

Wivi Lönnin valokuvakokoelma julkaistaan Finnassa korkearesoluutioisina A4-kokoisina tiedostoina. CC BY 4.0 -lisenssi sallii aineiston vapaan käytön ja esimerkiksi oppimateriaalien muokkaamisen aineiston pohjalta. Kokoelmasta on mahdollista vaikuttua myös vain kuvia selailemalla. Finna innostaa tekemään vertailuja suunnitelmien välillä ja mahdollistaa monenlaiset näkymät erilaisten hakujen kautta.

Lue tiedote täällä:
https://www.mfa.fi/tietoa-meista/mediapankki/tiedote-finna-wivi-lonn/